Kde nás najdete

Nevíte, jak se dostat na brněnské výstaviště? Rádi byste navštívili stánek agentury CzechInvest? Zde se dozvíte, kudy k nám a další podrobnosti.

Na brněnském výstavišti s námi můžete potkat v přízemí Pavilonu Z na stánku č. 26, který sdílíme společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Svazem strojírenské technologie a agenturami CzechTrade a API (Agentura pro podnikání a inovace).

Kde nás najdete | CzechInvest na MSV2018

Zdroj: www.bvv.cz